K-2022 podsumowanie naborów w SGSP, SAPSP i CSPSP

10 sierpnia 2022

Jak co roku na początku lata rozpoczął się sezon rekrutacyjny do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Krakowie i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W skrócie 16 z moich 18 Podopiecznych, zaliczyło testy sprawności fizycznej we wcześniej wymienionych szkołach pożarniczych.

8 z 9 Podopiecznych zaliczyło “sprawnościówki” w SGSP

Testy sprawności fizycznej w “Głównej” trwały 5 dni od poniedziałku 20 czerwca do piątku 25 czerwca. Do testów sprawności fizycznej przystąpiło 9 moich Podopiecznych. 8 z nich udało się zaliczyć, co daje skuteczność 88%! W SGSP kobiety muszą przekroczyć próg średniej 46/75 punktów z 3 konkurencji (bieg po kopercie, podciąganie na drążku, beep test). Mężczyźni zaś w tych samych trzech konkurencja muszą uzyskać średnią minimum 50/75 punktów.

W SGSP należy przekroczyć próg średniej na “sprawnościówce”, a wśród osób, które go przekroczyły prowadzony jest dalszy etap rekrutacji polegający na konkursie wyników maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Typowanych jest około najlepszych 150 osób, które muszą uzyskać pozytywny wynik komisji lekarskiej. Z takiego sita selekcji 100 osób zostaje Kandydatami na Podchorążych SGSP, którzy udają się na dwumiesięczne zgrupowanie kandydackie w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Zamczysko Nowe. Po jego zakończeniu i złożeniu Ślubowania zostają Podchorążymi, czyli studentami studiów mundurowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Najlepszy wynik podczas biegu po kopercie osiągnął Jakub Skórnicki z wynikiem 21,75 sek (75/75 pkt.). Maksy w podciąganiu 26 powtórzeń (75/75 pkt.) osiągnęli Kajetan Mazur, Jakub Jabłoński oraz Miłosz Wiśniewski. Najlepszy wynik na Beep Test osiągnął Błażej Bruzda z wynikiem 11.9 lv. (67/75 pkt.).

Największy postęp Podopiecznego Kamila Piotrowskiego. Poprawił średnią o 29 punktów!

Kamil ze swoją pracowitością i zaangażowaniem osiągnął wielki sportowy sukces! W 2021 roku startował do CS PSP i osiągnął średnią 24 punktów. Po tej porażce zgłosił się do mnie w celu rozpoczęcia współpracy.

Po roku współpracy Kamil uzyskał niesamowity progres we wszystkich konkurencjach uzyskując średnią 53 punktów:

BIEG PO KOPERCIE – 23’44 sek (46/75 pkt.)

PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU – 14 powtórzeń (61/75 pkt.)

BEEP TEST – 10.5 lv (52/75 pkt.)

Kamil swoją postawą uzyskał u mnie wielki szacunek. Na początku nie było łatwo, postępy przychodziły bardzo powoli, lecz się nie poddawał i robił swoje! Po pół roku współpracy uzyskując odpowiednią świadomość mięśniową oraz motoryczną; kolokwialnie mówiąc treningi zaczęły wchodzić i wtedy już Kamil wszedł na odpowiednie tory treningowe!

Kamil Piotrowski jest moją trenerską dumą i jednym z większych sukcesów trenerskich jakie osiągnąłem w życiu! Naszej wspólnej radości po wyjściu ze szkoły po skończonych testach nie zapomnę do końca życia! Ze strasznego “drewniaka” zrobił siebie sprawnego chłopaka, który zaliczył test sprawności fizycznej w SGSP, a to nie lada wyczyn!

Na koniec krótko! Bierz z niego przykład i motywację! Uświadom sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych! Wszystko zależy tylko od Twojej głowy i od pracy jaką wykonasz, która doprowadzi Cię do zamierzonego celu! Dużo osób się poddaje po niepowodzeniach! Kamil Piotrowski NIE! On po prostu działa!

9 z 9 Podopiecznych zaliczyło “sprawnościówki” w SAPSP i CSPSP

Testy sprawności fizycznej w “Aspirantkch” w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie rozpoczęły się w drugim tygodniu lipca. Do testów sprawności fizycznej przystąpiło 9 moich Podopiecznych. Wszystkim udało się go zaliczyć, co daje skuteczność 100%! W SA PSP i CS PSP kobiety muszą przekroczyć próg średniej 46/75 punktów, mężczyźni zaś średnią minimum 50/75 punktów.

W “Aspirantkach” wynik z testu sprawności fizycznej jest sumowany z wynikiem punktacji z przedmiotów maturalnych, przez co ten system rekrutacji różni się od tego w SGSP! Im lepsza średnia ze “sprawnościówki”, tym lepiej! W “Głównej” wynik nie ma znaczenia. W tym roku liczba miejsc w tych szkołach wynosiła 60; została zmniejszona z 90 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najlepszy wynik podczas biegu po kopercie osiągnął Jakub Skórnicki z wynikiem 22,10 sek (73/75 pkt.). Maksy w podciąganiu 26 powtórzeń (75/75 pkt. ) osiągnęli Bartłomiej Ptasiński, Jakub Jabłoński oraz Błażej Bruzda. Najlepszy wynik na Beep Test osiągnął Błażej Bruzda z wynikiem 11.9 lv. (67/75 pkt.).

SAMO SIĘ NIE ZROBIŁO!!!